Portal Begroting Zuid-Holland

Totale inkomsten

672.273.874

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Saldo van de financieringsfunctie
€0
Overige algemene dekkingsmiddelen
€650.328
Dividend
€1.500.000
Overige inkomsten
€50.508.509
Provinciefonds
€279.065.037
Lokale heffingen
€340.550.000

Totale uitgaven

790.416.102

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 10:51:17 met de export van 11/20/2020 14:23:25