Portal Begroting Zuid-Holland
Najaarsnota 2022

Totale inkomsten

804.800.429.440

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Overige algemene dekkingsmiddelen
€1.125.617
Dividend
€1.486.000
Overige inkomsten
€113.148.128
Provinciefonds
€324.614.997
Lokale heffingen
€364.425.687

Totale uitgaven

841.902.698.362

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2022 15:14:14 met de export van 10/05/2022 15:09:37