Portal Begroting Zuid-Holland
Voorjaarsnota 2022

Totale inkomsten

724.175.970.440

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Overige algemene dekkingsmiddelen
€500.000
Dividend
€1.600.000
Overige inkomsten
€70.343.532
Provinciefonds
€290.305.043
Lokale heffingen
€361.427.395

Totale uitgaven

821.493.088.362

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2022 15:14:14 met de export van 10/05/2022 15:09:37